Teknik, IT och åldrande : hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare?

Teknik, IT och åldrande : hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare?

Book Outlet

Att äldre människor är en viktig målgrupp för ny teknik blir allt mer uppenbart. Men vilka teknikbehov äldre människor egentligen har – i hemmet, på äldreboendet eller på sjukhus – är inte lika självklart. Och de värderingar kring åldrande som tekniken ger uttryck för är ibland svåra att upptäcka. Varför är det så komplicerat att hitta rätt tekn...

334.00 kr

Liknande produkter