Dandfoss golvvärmefördelare 3 + 3 med flödesmätare

Dandfoss golvvärmefördelare 3 + 3 med flödesmätare

VVSochBAD.se

Golvvärmefördelare FHF används för att reglera vattenflödet i golvvärmesystem. Varje rör i golvvärmesystemet är anslutet till fördelaren, vilket gör det möjligt att reglera vattenflödet eller värmeförsörjningen till varje enskilt rum i byggnaden. Fördelaren består av en tilloppsfördelare och en returfördelare. Tilloppsfördelaren är konstruerat på ett sätt som gör att du kan stänga av varje krets individuellt, och kan även utrustas med flödesindikator. Returfördelaren är utrustat med integrerade fabriksinställda ventiler från Danfoss som säkerställer optimal hydraulisk balans i systemet. Ventilerna kan regleras elektroniskt genom termomotorer eller som självverkande enheter genom fjärrstyrning via fjärrinställningselement. Golvvärmefördelaren levereras i moduler med upp till 12 utflöden. Dessutom finns förlängningsdelar för anslutning av flera fördelare. Kulventiler finns tillgängliga som tillval för säker avstängning mellan fördelare och system. Ändstyckena FHF-EM och FHF-EA levereras med manuell avluftningsventil eller alternativt med automatisk avluftningsventil, avluftningskran. Ändstyckena placeras på fördelarens ena ände.

1 170.00 kr

Liknande produkter