Hidden Games - Madonna-diademet

Hidden Games - Madonna-diademet

Funstuff.se

Interaktivt brottspel Hidden Games Brottsplats: Fallet Madonna's diadem Ett dyrbart arv, Madonnans diadem, har stulits från ett museum och utredningsledaren är förbryllad. Hjälp till lösa den invecklade intrigen tillsammans. Hidden Games är ett spännande interaktivt deckarspel där spelarna löser brottet tillsammans. Fallet löses genom att noggrant gå igenom utredningsmaterialet, pussla ihop bevis, kontrollera alibin och fundera över motiv. Spelet kräver en internetanslutning och en smartphone för att komma åt hela multimediamaterialet som finns tillgängligt. När spelarna har satt sig in i fallet besvarar de frågor som ställs i spelet och lyssnar på slutsatsen. Klarar ni av detektivarbetet? Åldersrekommendation: 14+  Antal spelare: 1-6  Spelets varaktighet: 90-150 minuter 

259.00 kr

Liknande produkter