Oras Köksblandare För Fritidshuset Safira 1023F

Oras Köksblandare För Fritidshuset Safira 1023F

Buildor

Köksblandare med öppen varmvattenberedare. Svängbar utloppspip, förinställd på 120° (kan begränsas till 40°- 80°). Flöde 5 l/min. På grund av expansion som uppstår vid uppvärmning av vatten, kan vatten droppa från blandarens strålsamlare, detta är naturligt och ska ej förhindras. Strålsamlaren får inte bytas ut eller kompletteras med ytterligare komponenter. Trycklös varmvattenberedare, 5 l, med stickpropp. Enkel att installera. Användningsområde 35° - 85°C (enligt svenska byggregler får tappvattentemperaturen inte överstiga 60°C). Blandaren och varmvattenberedaren måste tömmas på vatten om frysrisk föreligger (t.ex. i fritidshus som står ouppvärmt under vinterhalvåret). Denna varmvattenberedare får endast användas tillsammans med Oras speciella blandare för fritidshus.Tekniska egenskaperVarmvattenanslutning: max. +80°CMaterial: brassArbetstryck: 50 - 1000 kPaBestämmelserLjudklass: I (ISO 3822)Speciella egenskaperTyp av anslutningsrör: Flexibel anslutningTyp av utloppspip: Svängbar utloppspipFärg: Krom

2 545.00 kr

Liknande produkter