Tego Radiator Roundline Eco-200-638-400-230-Ja

Tego Radiator Roundline Eco-200-638-400-230-Ja

Buildor

Den här radiatorn väljer du till ditt permanentboende eller om du vill styra dina radiatorer trådlöst.Vid tillskottsvärme från ex solen eller av att flera människor vistas i rummet, stänger radiatorn av helt innan temperaturen hinner stiga 0,5°C över den inställda temperaturen.Termostatvredet är placerat i en försänkning i radiatorns gavel.I gavelns försäkning finns plats för en radiomottagare (tillbehör) om man vill styra radiatorn trådlöst.För mer information - se bifogad manual.

971.00 kr

Liknande produkter