Ingefära Sugtabletter

Ingefära Sugtabletter

Mat.se

Virushämmande & antibakteriell. Smärtlindring på 5 min. Används vid infektioner i munhåla & svalg. Effekt i 2 timmar..Värmande effekt. Från 6 år...Vuxna och barn från 6 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

66.95 kr

Liknande produkter