Vattentjänstlagen : en handbok

Vattentjänstlagen : en handbok

Book Outlet

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. I boken beskrivs hur lagen är kopplad till annan lagstiftning. Handboken presenterar systematiskt kommunernas skyldigheter på området, rättsförhållanden, drift, inlösen, användning, avgifternas storlek, betalning, skadestånd, redovisning m.m.

948.00 kr

Liknande produkter